EE US

Fondi varad

Lumepall Usaldusfondi varad
Meie strateegia on, et jooksvalt me ei taha ülemäära täpselt selgitada, miks ja mida me täpselt ostame, sest objektid, mis kõige enam tootlust pakuvad, võimalikult madala riskitaseme juures, ei tundu hetkeolukorras vahel kõige loogilisemad valikud. Tagantjärgi on kõik väga detailselt avalik - iga aasta hiljemalt märtsis avaldame partneritele üksikasjaliku ülevaate, mida me fondi varade hulgas täpselt hoiame, kui palju see tootlust on teeninud ja millised on tulevikuväljavaated. Samuti saab ülevaate varadest auditeeritud majandusaasta aruannetest.

Hetkel jagunevad usaldusfondi varad kolme varaklassi vahel: Kinnisvarara, investeerimishõbe ning sulraha (eurod kontol). Kokku on fondil praegu kolm erinevat kinnisvaraobjekti, mis moodustavad kogu fondi varadest ligikaudu 85%. Allolevalt on loetletud kõik fondi varad. Üksikasjalik info fondi partneritele.

Lumepall © 2023
Pildid / WOWW dot

EE US