Käesoleva aasta alguses jõudis WOWW fond miljoni eurose varade mahuga fondide sekka Eestis. Fondi omanikeks on siis 25 toredat Eesti inimest / ettevõtet. Mõnes mõttes märgiline verstapost ja seepärast on ka kohane miljonist eurost mõned mõtted kirjutada.

1. Esimene miljon on raskeim
Lisaks paljudele teistele põhjustele on esimese miljoni teenimine raskem ka matemaatilistel põhjustel. Näiteks kui WOWW.com Usaldusfond alustas veidi vähem kui kaks aastat tagasi 300 tuhande euroga, siis miljon on sellest numbrist 233,33% suurem. (Hetkel räägin ma lihtsalt fondi suurenemisest, arvestamata, mil määral on tegu tootlusega ning mil määral partnerite lisandunud sissemaksetega.)

Kui nüüd soovida ühe miljoni pealt kahe peale suurendada, seejärel aasta hiljem kolmeni ja seejärel neljani, siis on suurenemise protsendi numbrid vastavalt palju väiksemad: 100%, et suurendada kahe miljonini, 50%, et suurendada kahe miljoni pealt kolmeni ning vaid 33,33% suurendamaks fondi varasid kolmelt nelja miljonini. See hüpe oleks näiteks võimalik juba umbes poole (või ka enamuse) osas ainult tootlusega saavutada. Niisiis, järgmiste miljonite teenimine on tõepoolest lihtsam, täiesti matemaatiliselt tõestatult.

2. Kas miljoni eurone fond on suur või väike?
1M fond (moodsalt väljendades) on investeerimisfondide kontekstis muidugi väike. Kuid meie arvates on suurusest olulisemad trend, investeeringu (suhteline) turvalisus ja tõestatud plaan kasvuks. Absoluutselt iga suur on ju kunagi olnud väike, isegi kui mitte asutamise hetkel, siis vähemalt mingil sellele eelneval, varasemal hetkel.

3. Miljon eurot ajalooliselt
Ajaloolises kontekstis on miljoni tähtsus koguaeg ajas muutuv, inflatsiooni tõttu. Mäletame ju veel isegi, et krooni ajal 15 646 600 EEK-i oli ikka tunnetatavalt suurem summa kui tänapäeval miljon eurot.

Kui aga ajaloos veel kaugemale minna, siis eurost ei saa küll enne 1999 aastat rääkida, aga näiteks 1 miljon USA dollarit (sarnase kursiga valuuta) aastal 1900 oli ikka väga suur summa, tänapäevases ostujõus, inflatsiooni täpselt arvestades, vaid pisut vähem kui 36 miljonit dollarit. Minu jaoks väga mõtlemapanev muutus sajandi ja paarikümne aasta jooksul... 

4. Millal jõuab WOWW kahe miljonini tähiseni?
Kõige kiirem viis oleks saavutada 100% tootlus ja olekski varasid ühe miljoni asemel kaks. Aga kuna meie tootlus ajalooliselt (pea kaks aastat fondi ajalugu ja sellele eelnev investeerimisfirma) on jäänud sinna 10 ja 20 protsendi vahele, siis võib eeldada, et kahe miljonini jõudmiseks üksnes tootluse mõjul, läheb ehk umbes kuus aastat (seda eeldusel, et senised partnerid oluliselt osalusi ei vähenda). Aga kui palju uusi partnereid lisandub, seda on hetkel raske prognoosida.

Seega võib eeldada, et järgmise miljoni lisandumiseni kuluv aeg on mingi kuupäev lähemal tulevikus kui kuus aastat tänasest. Muide, sama mõttekäiku kasutades kulub kolme miljonini jõudmiseks siis veel kolm ja pool aastat umbes ja nelja miljonini jõudmiseks vähem kui kaks ja pool aastat.

Igal juhul on meil fondijuhil tootluse saavutamiseks tegevusplaan olemas ja selle osas tuleb Kristianilt ka aprillikuus mõtteid kui on kaks aastat asutamisest möödunud ja paras aeg teha mõningaid vahekokkuvõtteid.
Pildid / WOWW dot